Financiële uitbuiting ouderen voorkomen

Veel ouderen hebben hulp nodig. Voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Het feit dat tegenwoordig heel veel geldzaken via internet gaan, maakt het voor veel ouderen nog lastiger. Het kan ouderen sterk afhankelijk maken van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld bij het pinnen, of bij internetbankieren.

Financiële uitbuiting onopgemerkt

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid.  De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft de financiële uitbuiting onopgemerkt voor kinderen of zorgverleners. Op die manier kan misbruik lang doorgaan.

Maatwerk en samenwerking

Financieel misbruik is een veelzijdig probleem. Een oplossing vraagt maatwerk – en samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk.

Misbruik ouderen bespreekbaar maken

Financieel misbruik van ouderen tegengaan begint met er open over te praten. De hoofdboodschap is daarom: bespreek het met elkaar. Zorg dat het geen taboe is. Laat een oudere in zijn waarde – maar maak hem niet onnodig kwetsbaar.

Campagne financiële uitbuiting ouderen voorkomen

De Rijksoverheid is een campagne gestart om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Zo wil zij kennis van – en bewustwording rond financieel misbruik vergroten.  En omstanders stimuleren in gesprek te gaan met ouderen. De campagne is ook bedoeld om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen. Zodat uitbuiting of misbruik kan worden voorkomen, beter worden herkend en sneller gestopt.

Samenwerking met banken

De overheid en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben afgesproken financieel misbruik van ouderen samen aan te pakken. Banken hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaan daarom onderzoeken hoe zij financieel misbruik kunnen helpen voorkomen. Speciale seniorenadviseurs bijvoorbeeld helpen ouderen thuis bij hun bankzaken. Of staan ouderen online en telefonisch bij. Bijvoorbeeld via het instellen van een paslimiet of de opening van een zakgeldrekening. Ook geven zij tips om uitbuiting te voorkomen.

Veilig thuis

Omstanders, zoals mantelzorgers, verzorgers en familie, die een situatie niet vertrouwen kunnen het gesprek met de oudere aangaan. En bijvoorbeeld Veilig Thuis bellen voor hulp of advies. Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt.

Voor meer :

Via deze link komt u op de pagina van de Rijksoverheid waar u informatie kunt vinden over het tegengaan van financieel misbruik van ouderen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/financiele-uitbuiting-ouderen-voorkomen