Abonnement

Als u besluit om een abonnement te nemen bij ons, dan starten we met het maken van een overzicht van uw bestaande administratie. We archiveren en ordenen uw bescheiden en maken – indien u dat wenst – papieren uitdraaien van uw gegevens zodat u alles goed kan nakijken. We maken indien u dit wenst ordners aan voor uw bankzaken, zorgverzekeringszaken en zorgen ervoor dat verzekeringspolissen op orde zijn. We zorgen ervoor dat u een postmap krijgt en vanaf dat moment bewaart u alle post die binnenkomt in deze map. Als u alle post en bankzaken digitaal wilt bewaren helpen wij u met het aanmaken van mappen op de computer en het op orde brengen van uw digitale archief. Periodiek nemen we samen de post door en behandelen we uw administratie. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw financiën altijd op orde zijn.

U bepaalt zelf wanneer u wilt dat we langskomen en hoe vaak u wilt dat we langskomen. Indien u dat wilt kunnen we uw kinderen of andere familieleden (schriftelijk of via email) op de hoogte stellen van hetgeen er afgesproken is.

Het tarief voor alle administratieve diensten bedraagt 71,50 euro.
Voor onze administratieve dienstverlening hebben wij diverse abonnementen waaruit gekozen kan worden.

Voor het éénmalig op orde brengen van uw administratie rekenen wij een uurtarief van 71,50 euro.

U kunt kiezen uit verschillende abonnementen

Eenmaal per maand 2 uur: Wij komen eenmaal per maand 2 uur bij u langs om alle administratie door te nemen, post te beantwoorden, declaraties bij uw zorgverzekeraar in te dienen en andere benodigde  voorkomende administratieve handelingen te verrichten. Denk daarbij aan het zorgen voor huishoudgeld, het betalen van de schoonmaakhulp, de kapper, de wasserette, het aangaan en opzeggen van abonnementen enzovoorts.
De kosten hiervan zijn 143,00 euro per maand.

Tweewekelijks 2 uur: Wij komen om de twee weken 2 uur bij u langs om alle administratie door te nemen, post te beantwoorden, declaraties bij uw zorgverzekeraar in te dienen en andere benodigde voorkomende administratieve handelingen te verrichten. Denk daarbij aan het zorgen voor huishoudgeld, het betalen van de schoonmaakhulp, de kapper, de wasserette, het aangaan en opzeggen van abonnentementen enzovoorts.
De kosten hiervan zijn 286,00 euro per maand.

Wekelijks 1 á 2 uur: Wij komen wekelijks 1 á 2 uur bij u langs om alle administratie door te nemen, post te beantwoorden, declaraties bij uw zorgverzekeraar in te dienen en andere benodigde voorkomende administratieve handelingen te verrichten. Denk daarbij aan het zorgen voor huishoudgeld, het betalen van de schoonmaakhulp, de kapper, de wasserette, het aangaan en opzeggen van abonnentementen enzovoorts.
De kosten hiervan zijn 429,00 euro per maand.

Bij een abonnement sturen wij u de factuur aan het begin van de maand.
De betalingstermijn voor onze facturen is 14 dagen.

Welk abonnement het beste bij u past kunnen we in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek met elkaar bespreken.

Algemene Voorwaarden 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Klik hier om deze in te zien. 

Overige voorwaarden

Wij rekenen geen kantoorkosten omdat wij veelal bij u thuis op locatie aan het werk zijn. De kosten voor het maken van een fotokopieën, prints, porti en dossierkosten berekenen wij apart op uw declaratie.

Bijkomende kosten

Alle bovenstaande methoden hebben betrekking op werkzaamheden die door ons worden verricht. Indien wij derden in moeten schakelen zullen wij dit altijd in overleg met u doen. (Denk hierbij aan het inschakelen van bijvoorbeeld een deurwaarder of advocaat.) Deze kosten zullen wij apart doorbelasten.

BTW
Novakh is vrijgesteld van BTW aangifte. Hierom wordt er geen BTW vermeld op de factuur. De uurprijzen zijn dus volledig.

Reiskosten
De door ons gehanteerde tarieven zijn exclusief reiskosten. Wij hanteren een reiskosten tarief van 0,33 cent per kilometer op basis van de routeplanner van de ANWB.
Voor wachttijden (denk aan wachttijden bij bijvoorbeeld een bank) hanteren wij het geldende uurtarief.

Factuur en voorschot
Wij versturen onze factuur aan u aan het begin van iedere maand en declareren dan de uren en bijkomende kosten van de maand ervoor. In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij een voorschot verlangen voor aanvang werkzaamheden. Het reeds door u betaalde voorschot wordt met u verrekend in de laatste declaratie van uw dossier.

Klachtenreglement

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch valt niet helemaal uit te sluiten dat er ongenoegen ontstaat over de manier waarop wij onze diensten aan u verlenen. Er kan bijvoorbeeld een verschil van mening ontstaan over de werkzaamheden of de factuur of de manier waarop u wordt bejegend. Novakh Administratie Service heeft als onderdeel van Novakh voor deze voorkomende gevallen een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris die niet bij ons werkzaam is.  Novakh Administratie Service maakt gebruik van de klachtenfunctionaris van Novakh. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal uw klacht aanhoren en met u in gesprek gaan op zoek naar een oplossing. De klachtenfunctionaris zal ook adviseren hoe nu verder te handelen. U kunt hier klikken om het klachtenreglement in te zien. Wij zijn verplicht het klachtenreglement op uw verzoek ter hand te stellen aan u en u de mogelijkheid te bieden om de klachtenfunctionaris in te schakelen.