Bestuurlijke afspraken veilig financieel ouder worden VWS en NVB

Het moet vanzelfsprekend worden dat mensen hun geldzaken goed en veilig regelen. Banken spelen hierin een belangrijke rol. Het is een van de bestuurlijke afspraken die minister Hugo de Jonge van VWS en voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondertekenden. Samen zetten ze in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

 

Het convenant dat VWS en de NVB ondertekenden bevat 3 afspraken:
• Hoe geldzaken goed te regelen
Er zijn allerlei manier om geldzaken goed en veilig te regelen. Denk aan een zakgeldrekening of een huishoudrekening openen, lagere paslimieten instellen, de pincode geheimhouden en een ‘extra paar ogen’ inschakelen, bijvoorbeeld een gemachtigde die meekijkt. Banken dragen deze mogelijkheden actief uit en bieden maatwerk: het advies kan per klant verschillen. Ook de partners uit de Brede Alliantie communiceren over deze mogelijkheden.
• Borging van kennis
Banken borgen de kennis over financieel misbruik van ouderen binnen hun organisatie. In trainingen leren medewerkers signalen van financieel misbruik te herkennen. En ze krijgen instructies over hoe te handelen bij een vermoeden van financieel misbruik.
• Samenwerking met andere partners
Banken werken in de aanpak van financieel misbruik nauw samen met andere partners in de Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden, zoals seniorenorganisaties, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties, Veilig Thuis en de VNG.

VWS en de NVB vinden het belangrijk dat deze afspraken merkbaar resultaat opleveren. Daarom evalueren ze de voortgang over een halfjaar.

Lees ook het nieuwsbericht over de ondertekening op nvb.nl en het interview met het maatschappelijk overleg betalingsverkeer (MOB) en de NVB verderop in deze nieuwsbrief.