Voorkom fraude met uw identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identitietskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Het misbruik van deze documenten neemt daardoor ook verder toe.

Let daarom op de volgende punten als er gevraagd wordt om uw identiteitsbewijs af te geven:

Vraag eerst of het echt nodig is, u kunt het vaak ook enkel tonen in plaats van af te geven.

Moet u toch een kopie afgeven? Zorg er dan voor dat misbruik voorkomen kan worden.

Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is
  2. aan welk bedrijf u deze kopie geeft
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft