Voorkom identiteitsfraude

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor. Op televisie wordt er regelmatig aandacht aan geschonken en uw bank waarschuwt u hier ook voor. Wat kunt u zelf doen om fraude te voorkomen?

Tips:
Voor je paspoort en de ID-kaart kan je een hoesje kopen waarmee je de belangrijke persoonsgegevens zoals je burgerservicenummer en je pasfoto afdekt. Zo kun je toch een kopie afgeven.

Je kunt op de kopie schrijven waarvoor deze is afgegeven.

Er is een app: Kopie -ID om je gegevens te beveiligen.

Geeft NOOIT een kopie van je paspoort aan particulieren.

Geef NOOIT telefonisch je inloggegevens of persoonsgegevens als je onverwachts wordt gebeld.

Klik NOOIT op een link in een e-mail die je ongevraagd krijgt toegestuurd maar ga naar de site van de organisatie zelf

Meld de fraude bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI), zij kunnen advies geven.

Ook bij Slachtofferhulp Nederland kun je terecht voor hulp, zij bieden praktische en emotionele ondersteuning.

Doe ALTIJD aangifte.

Beveilig je Digid extra door een sms-verificatiecode. Je krijgt dan bij elke inlegpoging een sms met een code toegestuurd.

Onderstaande info komt van de rijksoverheid.

Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie vraagt om een kopie voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek uw Burgerservicenummer (BSN) af.  Of maak een kopie met de KopieID.

Fraude met identiteitsgegevens

Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan uzelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Met uw naam, geboortedatum en Burgerservicenummer kunnen fraudeurs een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft gekocht. Laat uw ID-kaart niet zomaar kopiëren. Voorkom identiteitsfraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. 

Fraude identiteitsbewijs voorkomen

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie een kopie wil maken. Ga eerst na of de instantie een kopie mag maken van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. In de praktijk vragen veel organisaties om een kopie. Maar vaak is registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

Veilige kopie identiteitsbewijs

Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw  Burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met KopieID app

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met hulp van de KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.