Deze Uniforme veiligheidsregels hebben de NVB en de grootbanken samen opgesteld, in overleg met de Consumentenbond. Als u bijvoorbeeld een app of internetbankieren gebruikt, moet u veilig bankieren. Dat doet u door zich te houden aan deze regels.

Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw codes intoetst;
Als iemand u om een code vraagt, bijvoorbeeld telefonisch, op een website of in een app anders dan die van uw bank, via e-mail, sms, whatsapp, of persoonlijk, geef die dan nooit af. De bankmedewerker vraagt u nooit om uw codes..
Zorg ervoor dat uw betaalpas of creditcard nooit door een ander gebruikt wordt
Laat u niet afleiden als u uw betaalpas of creditcard gebruikt en controleer of u uw eigen pas daarna terugkrijgt;

 • Berg uw passen altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u ze niet gemakkelijk kunt verliezen;
 • Controleer regelmatig of u uw passen nog in uw bezit heeft.
 • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken
 • De apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt, zoals uw mobiele telefoon, tablet of computer moet een origineel en actueel besturingssysteem hebben;
 • De software die u gebruikt, moet altijd up-to-date zijn. Gebruikt u Mobiel Bankieren, dan moet u altijd de laatste versie van de app installeren;
 • De computer of laptop die u gebruikt voor uw bankzaken moet beveiligd zijn met antivirussoftware en een firewall;
 • Installeer geen illegale software;
 • Beveilig de toegang tot uw mobiele telefoon, tablet of computer met een toegangscode;
 • Zorg ervoor dat niemand anders uw internet bankieren of de app kan gebruiken. Log altijd uit als u klaar bent met uw bankzaken.

Controleer uw bankrekening

Controleer altijd zo spoedig mogelijk uw elektronische of papieren rekeninginformatie op transacties waarvoor u geen toestemming heeft gegeven.

Doe dit in ieder geval elke twee weken als de bank voor u elektronische rekeninginformatie ter beschikking stelt. Als u alleen rekeninginformatie op papier ontvangt, controleer deze dan in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Als er schade voor de bank ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kan de bank u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

 • Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op
 • U meldt het uw bank direct telefonisch als u vermoedt dat de veiligheid van uw betaalpas, uw creditcard, Mobiel Bankieren niet meer zeker is.
 • Doet u dat in ieder geval in deze situaties:
  • U weet of vermoedt dat iemand anders een beveiligingscode kent of heeft gebruikt;
  • U ziet in betalingen die u of een gemachtigde niet heeft gedaan;
  • Uw betaalpas, creditcard, mobiele telefoon, tablet of computer, die u gebruikt voor uw bankzaken, is gestolen of u bent deze verloren.
  • Bel uw bank ook direct bij iets dat u als vreemd of ongebruikelijk ervaart, zoals een andere manier van inloggen.
 Als uw bank u aanwijzingen geeft, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen.

Houd uw beveiligingscodes geheim
Uw beveiligingscodes zijn persoonlijk: u laat ze nooit aan anderen zien en u vertelt anderen nooit wat uw codes zijn;

U schrijft of slaat uw persoonlijke codes niet op. Of, als u denkt de codes te vergeten, alleen in een voor anderen onherkenbare vorm die alleen door uzelf is te ontcijferen;
Als u zelf een wachtwoord, inlogcode of pincode kunt kiezen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of eigen postcode